Vill du ha hjälp i bön

Böneämne:
(Frivillig uppgift) Namn:
När vill jag att böneämnet tas upp:

Tacka för Bönesvar

Bönesvar:
(Frivillig uppgift) Namn:
Datum när du vill att vi ska tacka: