Kort om vår församling.
Filadelfiaförsamlingen i Malå bildades
1934 i Adak. Vi är en del av Pingst, Fria
Församlingar i Samverkan.
Vi har för närvarande 60-tal medlemmar.
Vår målsättning är att berätta för alla om
Jesus, Guds Son. Han är Vägen till Gud.
Kyrka o expedition
Storgatan 52,
930 70, Malå


Telefon 0953-10140,
Pastor: Vakant.
Ordf PeO Green, 070-777355
Om vår verksamhet

Alla är välkomna att dela vår gemenskap,
i gudstjänster och nattvardsfirande
söndagar samt i smågrupper/ cellgrupper
vissa vardagar.
Alpha-kurs för den som vill veta mer om
den kristna tron hålls på onsdagar 17.00-19.00.

Café 52

En mötesplats för "folk på byn",
18-00-21.00 alla lördagar.
Musikcafé, föreläsning m.m.
annonseras i förväg.
Bön & bibel

Alla torsdagar 9.30-11.30 har vi bön &
lovsång samt bibelläsning i en liten grupp
Om du ill ha hjälp i bön kan du maila ditt
böneämne på denna hemsida och du får
på Café 52.
vara anonym.

Missionsarbete

Vi hjälper till med ett gatubarnsprojekt i
Bolivia ”I Ann-Gerds fotspår” samt
stöttar vi PMU, IBRA Media m.m.
Själavårdssamtal

Vi erbjuder samtal med någon
jourhavande medmänniska under tystnadsplikt
Närmare information om våra aktiviteter
församlingsexpedition, Storgatan 52,
eller under "Predikoturer" fredagar i
får Du genom vår
Norran Västerbotten
Välkommen att kontakta och
besöka oss !