Foton från Gideoniternas utfärd till Eva Spångberg mm.
Vid Årskonferensen i Värnamo 2003
Kom med nästa gång!

Free DHTML scripts provided by
Dynamic Drive